NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม 2020 Adfest Young Lotus Workshop


 

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  ได้จัดประกวดวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ในหัวข้อ  ‘รณรงค์ให้คนไทยไม่ไซเบอร์บูลลี่’  เพื่อหาผู้ชนะ 2 ท่าน เพื่อ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ The Young Lotus Workshop 2020

สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว ได้ที่สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 12/14 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เปิดรับสมัคร  วันนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2563  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวรรณษา  นาคสนิท  โทร. (02) 591-6461-5

ดาวน์โหลดเอกสาร  
Brief โครงการประกวดโฆษณา หัวข้อ ‘รณรงค์ให้คนไทยไม่ไซเบอร์บูลลี่’ คลิกที่นี่
รายละเอียด Young Lotus Workshop 2020 "Firestarter Creatives Wanted" คลิกที่นี่

วัน : 06 Jan 2020

Share This:

Recent Events