NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

The AdMan Playbook: Mastering the Art and Science of Advertising

The AdMan Playbook: Mastering the Art and Science of Advertising

หลักสูตรปั้นนักโฆษณามืออาชีพ

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรปั้นนักโฆษณารุ่นใหม่ จัดเต็ม 4 สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนตุลาคม 2566 อัดแน่นครอบคลุมครบทุกเนื้อหาที่ Adman ยุคนี้ต้องรู้!

 

 

 

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจโฆษณาและสื่อสารการตลาด สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญต่อการ เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ ต่อยอดขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องและเท่าทันกับความต้องการของธุรกิจในวันนี้และต่อๆ ไปในอนาคต

 

สมาคมฯขอแนะนำโครงการ The AdMan Playbook: Mastering the Art and Science of Advertising งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ที่จะเป็นการติดอาวุธอย่างมีคุณค่าสำหรับบุคลากรระดับต้นถึงระดับผู้จัดการในสายงานบริหารงานลูกค้า งานวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนสายงานการตลาด โอกาสเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิตัวจริงของแวดวงโฆษณาและการตลาดระดับต้นๆของประเทศ ในหลักสูตรเข้มข้นตลอดระยะเวลาสี่สัปดาห์ ในวันที่ 7,14,21,28 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ

 

เรียนรู้จาก 21 ผู้สอนตัวจริงของวงการโฆษณาจากหลากหลาย Agency และองค์กร เช่น BBDO Bangkok / Ogilvy Thailand / TBWA Thailand / Wolf BKK / dotMatter / The Platform / Brand Baker / BrandThink / NIDA / River Mersey / ออปติมอล ดีเชิร์ฟ / แอ๊นสเตอร์ / สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด / สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย / และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป ราคาปกติ 30,000 บาท  (Early Bird ราคา 25,000 บาท หมดเขตวันที่ 15 กันยายน 2566) และสมาคมฯ ขอเสนอราคาพิเศษสำหรับสมาชิกเพียงท่านละ 25,000 บาท โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. (02) 5916461-5 หรือ Line ID: @adassothai

 

 

รายละเอียดหัวข้อและผู้สอนทั้ง 4 สัปดาห์มีดังนี้

Week 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2566: Everyday Skills for Better AdMan

 • Brief and Effective Listening

> คุณพรรณิกา วงศ์สายัณห์ – Co-Founder & Managing Director, Wolf BKK

 • Production Process

> คุณเอกลักญ กรรณศรณ์ – กรรมการผู้จัดการ, BrandThink

 • The Art of Persuasion

> คุณสมเกียรติ ลาภธนัญชัยวงศ์ – CEO, BBDO Bangkok

 • Client Handling Tips and How to Behave

> คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ – Founder & Executive Coach, River Mersey

 • Ethics

> ดร. นิวัต วงศ์พรหมปรีดา – รองนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ผ่ายมาตรฐานวิชาชีพโฆษณา

 

Week 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2566: Data & Analytics / Strategy

 • Data Essentials

> ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ – Managing Director, The Red Carbon

 • Marketing Data Analytics and Usages

> คุณสุพลชัย กรีติขจร – Head of Strategy Marketing I Can, บริษัท แอ๊นสเตอร์ จำกัด

 • Data Privacy and Ethics

> คุณณรรมล ตั้งจิตอารี – Chief Executive Officer, บริษัท ออฟติมอล ดีเซิร์ฟ จำกัด

 • Observation VS Insights

> คุณวรวินท์ รัตนศุภาวงศ์ – Head of Strategy, TBWA Thailand

 • Brand Strategy

> คุณศศิภาส์ มงคลนาวิน – Group Strategy Director, Ogilvy Thailand

 • Communication Strategy

> คุณพงศกร อึ้งอร่าม – Group Strategy Director, Ogilvy Thailand

 • Dynamic Advertising Strategy

> คุณพัทธนันท์ วรกิตติกุล – Head of Commerce Solutions, TBWA Thailand

 

Week 3 วันที่ 21 ตุลาคม 2566: Creativity / MarTech & AdTech

 • Design Thinking

> ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา – ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • Creative Ideation

> คุณธนัชพัชร์ รัตนบวรเศรษฐ์ – Group Creative Director, Ogilvy Thailand

 • Data-driven creativity

> คุณศุภรัตน์ เทพรัตน์ – Executive Creative Director, Ogilvy Thailand

 • Creative Inspiration

> คุณประเสริฐ วิจิตพาวรรณ – Deputy Chief Creative Officer Ogilvy Thailand

 • CDP Introduction

> คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ – นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด

 • AI for Advertising

> คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล – ผู้ก่อตั้งและกำหนดทิศทางแผนงานและไอเดีย BrandBaker และอุปนายกฝ่าย Digital Marketing & Technology สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 

Week 4 วันที่ 28 ตุลาคม 2566: Commerce

 • Customer Experience Strategy

> คุณเสาวนีย์  รัตนสมบูรณ์สุข - Executive Director, Experience, Ogilvy Thailand

 • eCommerce Strategy and Management

> คุณชาญชัย  ลีนุวงศ์พันธ์ - CEO & Co-Founder, dotMatter

 • Omnichannel Strategy and Management

> ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการจัดการ Omnichannel

 • Content and Context for Commerce Acquisition and Growth

> คุณภูษิต  รุ่งเรืองวัฒนกิจ - Head of Strategic Planning, The Platforms

 

--------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภคมน 081-6200250  หรือ คุณวรรณษา 082-9142655

Facebook inbox : m.me/adassothai

Line id : @adassothai

โทร. (02) 5916461-5

วัน : 04 Sep 2023

Share This:

Recent Events