NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

โครงการแค่ใจก็เพียงพอ

  นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย พร้อมพันธมิตร 4 องค์กร สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), AIS และ Microsoft  จัดงานแถลงข่าวโครงการแค่ใจก็เพียงพอ  การแข่งขันแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ตั้งใจจะส่งเสริมการใชันวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเริ่มจากชุมชนสู่สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมประกาศผู้เข้ารอบจำนวน 12 ทีม ไปร่วมการอบรมวิชาความรู้ด้านต่างๆต่อไป  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2563  ณ AIS DC เอ็มโพเรี่ยม

วัน : 02 Dec 2020

Share This:

Recent Events