NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ขอเชิญเข้าส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวด “Young Stars Thailand 2018”

ขอเชิญเข้าส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวด “Young Stars Thailand 2018”

ซึ่งในครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยจะมีการเปิดรับสมัครทีมนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันแคมเปญโฆษณา เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะจำนวน 2 ทีมเป็นตัวแทนประเทศไปประกวด Young Stars Competition ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 ที่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี

ทีมนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัคร รายละเอียดการประกวดและรางวัลในเอกสารแนบ สิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 15 เมษายน 2561 นี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณวรรณษา นาคสนิท โทร. (02) 591-6461-5

ดาวน์โหลด จดหมายการสมัคร คลิก

ดาวน์โหลด กติกาการร่วมเข้าประกวด คลิก

วัน : 16 Mar 2018

Share This:

Recent Events