NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Awards 2021

                                                                      

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 

True Young Producer Awards 2021

ในหัวข้อ  ‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’

 

 

         กลุ่มทรู โดยทรู ปลูกปัญญา จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17
ในหัวข้อ ‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’ ชิงทุนการศึกษา  รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, ทรูไอดี, ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟเอช

 

หลักการและเหตุผล  

                                ในปัจจุบันคอนเทนต์ในโลกออนไลน์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก  ทั้งคลิปขำขัน ตลก ฮา
ชวนไปชิม พาไปทริป  คลิปข่าวปลอม ฯลฯ แต่ในทางกลับกัน คอนเทนต์สร้างสรรค์  ที่ทำให้คนในสังคมได้รับพลังบวก สร้างแรงบันดาลในให้คนทำความดีกลับลดน้อยลงไป และถูกกลบลบเลือนไปในกระแสการแข่งขันสูงในโลกออนไลน์

                                กลุ่มทรู จึงอยากเชิญชวนเยาวชนไทยมาร่วมค้นหาเรื่องราวการทำความดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ หรือสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใหญ่ ๆ มาสร้างให้เป็นเรื่อง ปั้นให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาให้โลกรู้ พร้อมเชิดชูความดีที่คน ๆ นั้น หรือคนกลุ่มนั้นทำ เพื่อส่งต่อให้สังคมได้รับรู้ และอยากร่วมกันทำความดีมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ ฯ
 3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต - นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในกลุ่มทรู, บริษัทในเครือ และทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการแรงบันดาลใจให้คนไทยช่วยกันทำความดี

 

เจ้าของโครงการ

- ทรูปลูกปัญญา

 

ผู้ดำเนินโครงการ

         - สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

         - ทรูวิชั่นส์

           -ทรูมูฟเอช

 -ทรูไอดี

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ฯ

         - นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
   ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี

2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบัน       เดียวกัน

3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

 

ดูรายละเอียดโครงการ ฯ

         - www.trueid.net

- www.trueplookpanya.com

- เฟสบุคแฟนเพจ True Young Producer Awards

 

  สมัคร และส่งไฟล์ Story Clip (TVC Trailer) ความยาวไม่เกิน 30 วินาที พร้อม Concept ไอเดียได้ที่

- https://trueid.onelink.me/cGLv/f2ae71d0

 

    ประเภทของการประกวด

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน  60 วินาที
         ในหัวข้อ ‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’

 

หลักเกณฑ์การประกวด

        คัดเลือกจากผลงาน Story Clip (TVC Trailer) พร้อมด้วย Concept บทบรรยาย 
โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวดดังนี้...

 1. สมัคร และส่งหลักฐานการศึกษา , พร้อม Story Clip (TVC Trailer) โฆษณาสุดสร้างสรรค์
  ในรูปแบบ Animatic หรือ Stillmatic ไม่เกิน 30 วินาที  ในรูปแบบของ ไฟล์ MP4 หรือ WMV
  ความละเอียด ไม่เกิน 1 MB

พร้อมแนบ concept บทบรรยายของเรื่องความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด  ได้ที่  www.trueid.net

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564

 •             ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา
 •            . 02-858-6279 , 089-139-6064  ในระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น.

     2.) ผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน ในจังหวัด 

         หรือในภูมิภาคของคุณที่สามารถอ้างอิงได้ อาจเป็นความดีที่ยังไม่มีใครเห็น หรือจะเคยเห็นมาแล้วก็

         ตาม ก็สามารถนำมาสร้างสตอรี่ เพื่อบอกต่อเรื่องราวความดีมาส่งต่อให้สังคมได้รับรู้  โดยยังไม่เคย

         ส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาจาก  

 • การตอบโจทย์
 • ความ WOW ของไอเดีย
 • การใช้ภาษาที่เหมาะสม
 • เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้

     3)  ส่ง Concept บทบรรยายของเรื่องความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด
         (ตามแบบฟอร์มที่โครงการ ฯ กำหนดให้)

 

การคัดเลือกรอบที่ 1

         คัดเลือกผลงาน Story Clip (TVC Trailer) ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564  และประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 50 ทีม
ในวันที่ 15 กันยายน 2564

 

การคัดเลือกรอบที่ 2

     1)  คัดเลือกผลงาน Story Clip (TVC Trailer) รอบที่ 2 ในวันที่ 16 กันยายน 2564
         และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 2 จำนวน 20 ทีม  ในวันที่ 17 กันยายน 2564

     2)  ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรม Workshop ในระหว่างวันที่ 28 – 29กันยายน2564            เพื่อเรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณา และปรับปรุงผลงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสาย                งานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา ในวิถี New Normal ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น  TRUE VROOM

 

***ทีมที่ผ่านเข้ารอบ หรือ นิสิต-นักศึกษา ในทีมคนใด ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรม Workshop
จะต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

 

การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

    1)  คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองในวิถี New Normal ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น

         TRUE VROOM ให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 30 กันยายน 2564

          โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

2)  ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท      โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม  นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

3) ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีม จะต้องผลิตผลงานตาม Story Clip (TVC Trailer)  
    ที่ผ่านเข้ารอบเท่านั้น ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น

4)  ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาว 60 วินาที ในรูปแบบของ ไฟล์ MP4 หรือ WMV
   
ความละเอียด HD 1080p  (1920 x 1080)  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 18.00 .

5)  ในกรณีที่ เพลง และภาพประกอบที่ใช้ใน ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมของผู้เข้าประกวดไม่ได้ทำเอง      หรือถ่ายทำเอง ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย   เพื่อใช้ในการเผยแพร่ทาง ทางช่องทรูปลูกปัญญา และช่องต่าง ๆ ของทรูวิชั่นส์ , ทรูไอดี และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ต่อไป  พร้อมส่งหลักฐานดังกล่าวให้คณะกรรมการ พร้อมกับผลงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ภายใน

     เวลา 18.00 น.

 

 

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

 1. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
  ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 6 ทรูดิจิทัลพาร์ค สุขุมวิท 101 โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มทรู  ,

ทรูมูฟเอช , ทรูไอดี , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 57และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณาร่วมตัดสิน

 1. คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม
  ที่ส่งผลงานตามกำหนด
 2. ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการ ฯ
 3. ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มทรู, องค์กรผู้ร่วมจัด และผู้สนับสนุน ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ หรือใช้ในโอกาสอื่น ๆ ต่อไป
 4. คำตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ประกาศผลและมอบรางวัล วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

 

 

 • และ ทุนการศึกษา

1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม

- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  สยามบรมราชกุมารี

- ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

- โล่เกียรติยศ True Young Producer Awards 

- ทุนการศึกษา 50,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

 

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

- โล่เกียรติยศ True Young Producer Awards

- ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

 

4) รางวัลชมเชย 7 รางวัล

         - ทุนการศึกษา 5,000 บาท

- เกียรติบัตร

 

5) รางวัลขวัญใจมหาชน

         - โล่เกียรติยศ True Young Producer Awards

- ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

 

6) ทุนในการผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม จำนวน 10 ทีม

         - 150,000 บาท


รวมรางวัลทั้งสิ้นกว่า  400,000  บาท

 

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Awards 2021

 

วันที่รับสมัครและส่งผลงาน :                                1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564

Live สดเปิดโจทย์การประกวด ฯ :                        15 มิถุนายน2564

คัดเลือกผลงาน Story Clip (TVC Trailer) รอบที่ 1 :     6 – 10 กันยายน 2564

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก :                             15 กันยายน 2564

คัดเลือกผลงาน Story Clip (TVC Trailer) รอบที่ 2 :     16 กันยายน 2564

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ :                     17 กันยายน 2564
                  ทาง  www.trueid.net ,

                                                               www.trueplookpanya.com ,                                               เฟสบุคแฟนเพจ True Young Producer Awards

กิจกรรม Workshop :                                           28 - 29 กันยายน 2564

คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ  :                 30 กันยายน 2564

ระยะเวลาผลิตโฆษณา :                                    1 – 31 ตุลาคม 2564

หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ :                       31 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ :               20 พฤศจิกายน 2564

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล :                             20 พฤศจิกายน 2564

On Air ผลงานภาพยนตร์โฆษณา 10 ทีม

ทางช่องทรูปลูกปัญญา , ทรูวิชั่นส์ :                        ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ออนแอร์ผลงานผ่านทาง ทรูไอดี :                          1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565

 

  

วัน : 28 Jun 2021

Share This:

Recent Events