AD INDUSTRY MILESTONE

ประวัติวงการโฆษณา

Ad Industry Milestone


ประวัติธุรกิจโฆษณาไทยเบื้องต้น

ธุรกิจโฆษณานับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ การโฆษณา ได้เป็นการสื่อสาร

กำเนิดสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย

การเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ของวงการโฆษณา ในครั้งอดีต (ดังที่ได้กล่าวไป แล้ว) คือนับตั้งแต่ยุค การโฆษณา ในหน้า หนังสือพิมพ์ ถัดมาถึงยุคของวิทยุ และได้เจริญรุดหน้า ไปเป็นอย่างมาก

ความรุ่งโรจน์ของธุรกิจโฆษณาในช่วงปี พ.ศ. 2510-2519

ในระหว่างปี พ.ศ. 2510-2519 นี้ เป็นช่วงที่ธุรกิจโฆษณารุ่งเรืองต่อไปอย่าง ไม่หยุดยั้ง คือเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 เริ่มแพร่ภาพ ถัดมาในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513

สมาคมโฆษณาฯ ภายใต้การบริหารของยุคยังเติร์ก ปี พ.ศ. 2520-2525

ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2525 นับว่าเป็นช่วงที่ธุรกิจโฆษณา มีการตื่นตัวสุดขีดคนไทยหลายคน ที่มีความคิดว่า ถึงเวลาแล้ว ที่น่าจะตั้งบริษัทโฆษณาไทยเป็นของตนเองกัน หลังจากที่ได้สั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลาอันยาวนาน

สมาคมโฆษณาฯ ภายใต้การบริหารของคนรุ่นใหม่ ล้มลุกและก้าวหน้าของธุรกิจโฆษณา ช่วงปี พ.ศ. 2523-2534

ถึงแม้ว่าธุรกิจโฆษณา จะก้าวหน้าต่อไป แต่ก็ต้องก้าวไปพร้อมกับ ความเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจ ดังที่เป็นมาในช่วงต้น ทำให้ในช่วงปี พ.ศ. 2526-2528 ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจ

สมาคมโฆษณายุค…เฟื่องฟู ก่อนที่ฟองสบู่จะแตก…

ในปี พ.ศ. 2537-2539 สมัยคุณวิชัย สุภาสมบูรณ์ ได้รับเลือกให้ดำรง ตำแหน่ง นายกสมาคมโฆษณาฯ และกรรมการบริหารชุดนี้ เข้ามาดูแลอยู่ 2 ปี ได้ดำเนิน การหลักใหญ่คือ