NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

โครงการ True Young Producer Award 2020 

ได้เวลาช่วยโลกแล้ว….ทรูปลูกปัญญา เปิดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2020 ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม

29 ก.ค. 63 - คุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ครั้งที่ 16 True Young Producer Award 2020 ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรูปลูกปัญญา โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการจัดขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจด้านการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม โดยผนึกกำลัง ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ คณะนักศึกษา  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 โดย ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธาน CSR องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ โดย Dr.Benno Boer Sciences Section UNESCO Bangkok Office องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.สพญ. ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ณ ห้องสมุดชั้นใต้ดินอาคารทรู ทาวเวอร์

โครงการนี้ เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสถาบัน ทุกคณะ ทุกชั้นปีทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยร่างไอเดีย เตือนใจ การใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลทุนการศึกษา และทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ณประเทศญี่ปุ่น 
.
เปิดรับสมัครผลงานผ่านสตอรี่บอร์ดความยาวไม่เกิน 60 วินาที 
เริ่มส่งผลงานโชว์ไอเดียเจ๋ง ๆ ให้สังคมได้รับรู้ 
ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา 
โทร. 02-858-6279 , 089-139-6064 
.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสตอรี่บอร์ด และสมัครได้ที่นี่
http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/12/True-Young-Producer-Award

และ https://bit.ly/Trueidypa

วัน : 31 Jul 2020

Share This:

Recent Events