JOBS

สมัครงาน

JOBS


 

 

รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

Brand Planner

Digital Planner 

Account Executive

Account Manager

Art Director

Copy Writer

Content Creator

Graphic Designer

 

คุณสมบัติเบื้องต้น \ the Great Juicer  

 • คิดบวก    มีทัศนะคติด้านบวก  
 • รอบรู้ไปทุกเรื่อง เป็นคนรอบรู้  รู้ทุกเรื่อง อะไรที่มีประโยชน์กับลูกค้าจะรู้ดี 
 • คิดว่าปัญหาเป็นเรื่องสนุก เห็นปัญหาเป็นความสนุกของชีวิตและการทำงาน 
 • รักการทำงานเป็นทีม  สนุกและชอบทำงานเป็นทีม ร่วมงานได้กับทีมที่มีหลายมิติ
 • เคยทำงานในวงการนี้มา 3-5 ปี ยิ่งดี หรือจบการศึกษาใหม่ส่งประวัติมาลองพิจารณาได้  

 

Planner / Digital / AE 

 • เชี่ยวชาญด้านดิจิตอล และชอบเล่นโซเชี่ยลทุกแพลทฟอร์ม มีความรอบคอบ เป็นนักคิด นักวางแผนงาน 
 • ชอบวางแผน มีความรอบคอบ รู้จักจัดลำดับและวางแผนงานให้งานสำเร็จและสมบูรณ์

   

Creative / Designer 

 • รสนิยมดี  ไม่ต้องมีประสบการณ์  หรือมีมาบ้างก็ได้
 • เก่ง  PHOTOSHOP และ ILLUSTRATOR
 • ชอบ  ตัดต่อวิดิโอ

ถ้าคุณสนใจทำงานกับเรา สำรวจคุณสมบัติและส่งประวัติมาได้ที่

HR@CREATIVEJUICEBANGKOK.COM

Account Executive \ the Great Juicer
 

คุณสมบัติ

 

• มีทัศนะคติด้านบวก

ชอบวางแผน มีความรอบคอบ รู้จักจัดลำดับและวางแผนงานให้งานสำเร็จและสมบูรณ์

รอบรู้ไปทุกเรื่อง เป็นคนรอบรู้  รู้ทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องทั่วไปตลอดจนเรื่องแบรนด์ที่ดูแล เรื่องลูกค้า  อะไรที่มีประโยชน์กับลูกค้าจะรู้ดีและตอบได้  

คิดว่าปัญหาเป็นเรื่องสนุก เห็นปัญหาเป็นความสนุกของชีวิตและการทำงาน 

มีประสบการ์ณ เคยทำงานในวงการนี้มา 3-5 ปี ขึ้นไป


ถ้าคุณสนใจทำงานกับเรา สำรวจคุณสมบัติและส่งประวัติมาได้ที่
HR@CREATIVEJUICEBANGKOK.COM

 

Web Developer / Programmer

 

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  อายุไม่เกิน 28 ปี

• มีความรู้ในการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษา PHP, HTML, CSS,  javascript, jQuery, Actionscript 2 และ 3

• สามารถเขียน Hard Code ได้ และสามารถออกแบบสถาปัตยกรรม OOP

• สามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Graphic ได้เช่น Photoshop, illustrator, Flash ฯลฯ

• มีประสบการณ์ทำงานใน Advertising Agency จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความรู้เเละสามารถใช้งาน Joomla และ Wordpress

• มีความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบ พัฒนาระบบบนฐานข้อมูล MySQL

• มีความรู้ด้าน Facebook API

• มีประสบการณ์ด้าน Web Developer หรือ Programmer อย่างน้อย 2 ปี

• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ทำงานเป็นทีม

 

Creative / Web designer

 

• At least 2 years working experience as a website designer/programmer.

• Creative, smart, motivated and good team interaction.

• Good experience with Illustrator, Photoshop, Flash, HTML, JavaScript and Dreamweaver.

• Up to date knowledge of Social Media, Apps and online trends.

• Ability to communicate in English will be an advantage.

• Advertising agencies experience will be an advantage.

 

Account Executive

 

• Bachelor’s or advanced degree in business, Marketing, Advertising or Mass  

• Communication.

• Good oral and written communication skills.

• Able to make a presentation.

• Be able to work independently, be an excellent team player.

• Good attitude, enthusiastic, hardworking and challenge lover.

• Fluent in Thai and English.

• Good command of Mandarin would be an advantage.

 

Copywriter

 

• Bachelor’s Degree or higher in Communication Arts or related field.

• At least a year copywriting experience in advertising.

• Have Initiative, creativity and presentation skill. 

• Portfolio presentation for interview. 

 

Strategic Planner / Senior Account Planner

 

• Male & Female aged between 22-40 years old.

• Bachelor or Master Degree in Marketing, Advertising or related field would be in advantage.

• Experience in advertising agency or marketing fields are preferable (1-20 years).

• Strategic and analytic thinker.

• Circumspection, Teamwork with Good interpersonal & Communication skills.

• Strategically plan the communication and marketing plan.

• Consult and analyze the market and brand situation.

• Managing brand in term of Brand Portfolio and Brand Strategy.

• Conduct marketing research and develop brand strategies.

• Experience with qualitative and quantitative research methods.

 

For an interview in the strictest confidence please send your resume with a recent

photo to HR Department.

Prakit Advertising Limited.

88 Soi Sukhumvit 62, Section 3, Sukhumvit Rd,

Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand Tel : 02-715-3112

Email : patsorn@prakit.com

 Media Planner

 

·      Male & Female aged between 22-25 years old

·      Bachelor or Master Degree in  Advertising, Marketing or related field would be in advantage

·      Know basic of media  planning process

·      Able to do simple analysis of both competitor’s spending and target’s media behavior

·      Know media information necessary for planning

·      Excellent command of both written and spoken English

 

Web Developer

 

•  At least Bachelor’s Degree in Computer Science or related fields with relevant work experience
•  Minimum 1 year experience in Web Development
•  Proficient & skilled in both Frontend and Backend
•  Strong Knowledge of PHP, HTML, MySQL, JavaScript, CSS, AJAX, JQuery and Web 2.0 related technologies
•  Strong Knowledge of Content Management System (CMS)
•  Expert in Adobe Creative Suite (specially Dreamweaver, Photoshop and Illustrator)
•  Experience coding HTML5, CSS 3
•  Experience implementing Responsive CSS
•  Experience working with Facebook & Google API
•  Experience working with WordPress, a plus
•  Strong organizational skills, including the ability to handle multiple assignments while meeting deadlines

 

 

For an interview in the strictest confidence please send your resume with a recent

photo to HR Department.

Prakit Advertising Limited.

88 Soi Sukhumvit 62, Section 3, Sukhumvit Rd,

Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand Tel 02-715-3112

Email : patsorn@prakit.com

 

 Media Planner
 
• Male & Female aged between 22-35 years old
• Bachelor or Master Degree in Marketing , Advertising or related field would be in advantage
• Truly understand media terms and definition
• Know the planning process 
• Able to do simple analysis of both competitors’ spending and target’s media behavior
• Initiate new media support
• Know media rate card and media information necessary for planning.
• Excellent command of both written and spoken English
 
Senior Account Executive / Account Executive 
 
• Bachelor’s or advanced degree in business, Marketing, Advertising or Mass   
     com
• Experience in advertising agency or marketing fields are preferable (2-5 
     years) concept
• knowledgeable of branding, brand advertising or consumer marketing 
     concepts
• Have a good presentation skills and also good time management skills
• Be able to work independently, be excellent team leaders and have a passion 
     for health and beauty products
• Outstanding written and oral communication skills 
• Superior business and negotiation skills 
• Good attitude, enthusiastic, hardworking and challenge lover
• Ability and willingness to travel
 
For an interview in the strictest confidence please send your resume with a recent photo to HR Department.
Prakit Advertising Co., Ltd.
88 Soi Sukhumvit 62, Section 3, Sukhumvit Rd,
Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand Tel 02-715-3112
Email : patsorn@prakit.com
 
Creative / Web designer 

•At least 2 years working experience as a website designer/programmer
•Creative, smart, motivated and good team interaction
•Good experience with Illustrator, Photoshop, Flash, HTML, JavaScript and Dreamweaver
•Up to date knowledge of Social Media, Apps and online trends
•Ability to communicate in English will be an advantage
•Advertising agencies experience will be an advantage
 
Media Planner
 
•Male & Female aged between 22-35 years old
•Bachelor or Master Degree in Marketing , Advertising or related field would be in advantage
•Truly understand media terms and definition
•Know the planning process 
•Able to do simple analysis of both competitors’ spending and target’s media behavior
•Initiate new media support
•Know media rate card and media information necessary for planning.
•Excellent command of both written and spoken English
 
Strategic Planner / Senior Account Planner

•Male & Female aged between 22-40 years old.
•Bachelor or Master Degree in Marketing , Advertising or related field would be in advantage
•Experience in advertising agency or marketing fields are preferable (1-20 years)
•Strategic and analytic thinker
•Circumspection, Teamwork with Good interpersonal & Communication skills
•Strategically plan the communication and marketing plan 
•Consult and analyze the market and brand situation 
•Managing brand in term of Brand Portfolio and Brand Strategy
•Conduct marketing research and develop brand strategies
•Experience with qualitative and quantitative research methods 
•Ability and willingness to travel 
 
Senior Account Executive / Account Executive 
 
•Bachelor’s or advanced degree in business, Marketing, Advertising or Mass com
•Experience in advertising agency or marketing fields are preferable (2-5 years) concept
•knowledgeable of branding, brand advertising or consumer marketing concepts
•Have a good presentation skills and also good time management skills
•Be able to work independently, be excellent team leaders and have a passion for health and beauty products
•Outstanding written and oral communication skills 
•Superior business and negotiation skills 
•Good attitude, enthusiastic, hardworking and challenge lover
•Ability and willingness to travel
 
For an interview in the strictest confidence please send your resume with a recent photo to HR Department.
Prakit Advertising Co., Ltd.
88 Soi Sukhumvit 62, Section 3, Sukhumvit Rd,
Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand Tel 02-715-3112
Email : patsorn@prakit.com
 
 PR EXECUTIVE
 
Responsibilities
 
- ติดต่อและรับผิดชอบงานด้านประสานงานกับสื่อมวลชน
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- จัดทำรายงาน ด้านประชาสัมพันธ์ประจำแต่ละเดือน 
- วางแผนและพัฒนางานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ดูแลรับผิดชอบงานด้าน ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าขององค์กร และดูแลรับผิดชอบด้านงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

Requirements
 
• จบการศึกษาปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถทำงานนอกเวลาได้
• สามารถปฎิบัติงานออกต่างจังหวัดได้
• มีไหวพริบปฎิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
• ขยันและตั้งใจทำงาน
• สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
 
For an interview in the strictest confidence please send your resume with a recent photo to HR Department.
 
Prakit Advertising Co., Ltd.
88 Soi Sukhumvit 62, Section 3, Sukhumvit Rd,
Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand Tel 02-715-3112
Email : patsorn@prakit.com
 
Position: Integrated Advertising Account Director 
Company Background: 
Digital DNA Co., LTD a subsidiary company of Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited. We provide 360 integrated communication solutions for our clients. 
Our services include:
• Integrated Marketing Strategy 
• Integrated Execution Ideas 
• Production Process
 
Integrated Advertising Account Director Job Description: 
• Responsible for the account’s billing 
• Meeting and liaising with clients to discuss and identify their advertising requirements
• Supervise account manager and ensure the team deliver high quality of work
• Coordinate and manage marketing and advertising campaigns
• Manage time and deadline
• Maintain professional relationship with clients
• Liaison with creative team, production and media team to ensure that advertising materials are created, produced and published per client’s requirements
• Handling budgets, managing campaign costs and invoicing clients;
writing client reports
• Help bringing in new business clients and lead the campaign pitching 
 
Qualification:
• Excellent communication and interpersonal skills
• A proactive attitude, with the ability to use initiative
• Excellent organisational skills;
• The ability to work under pressure
 
Requirements:
 
- A bachelor’s degree in related field and a minimum of 3 years working experience in digital agency 
 
- Solid knowledge of digital and keep update on new technologies and digital marketing tactics
 
- Understand the process of digital campaigns production
 
- Passionate about digital innovation
 
- Excellence verbal, written, and coordinating skills

Position: Integrated Advertising Account Manager 
 
Integrated Advertising Account Manager Job Description: 
 
• Meeting and liaising with clients to discuss and identify their advertising requirements
• Coordinate and manage marketing and advertising campaigns
• Ensure we deliver quality of works
• Manage time and deadline
• Maintain professional relationship with clients
• Liaison with creative team, production and media team to ensure that advertising materials are created, produced and published per client’s requirements
• Handling budgets, managing campaign costs and invoicing clients;
writing client reports
• Help bringing in new business clients

Qualification:
• Excellent communication and interpersonal skills
• A proactive attitude, with the ability to use initiative
• Excellent organisational skills;
• The ability to work under pressure
 
Requirements:
- A bachelor’s degree in related field and a minimum of 3 years working experience in digital agency 
- Solid knowledge of digital and keep update on new technologies and digital marketing tactics
- Understand the process of digital campaigns production
- Passionate about digital innovation
- Excellence verbal, written, and coordinating skills


Position: Digital Media Manager
 
Digital Media Manager Job Description: 
•Responsible for developing content and setup of ad campaigns on various platforms including Google ad-words, Google display network, Facebook ads, YouTube ads, etc. 
•Monitoring media and optimize all campaigns on the fly to achieve the maximum results
•Conduct extensive keyword research, analyze & test keyword performance across multiple channels with multiple campaigns
•Understanding and applying measurement tools to provide progress reports and insights, while continually looking for ways to improve those metrics through testing and new initiatives.
•Develop guidance for content seeding team and oversees content quality 
 
 
Qualifications:
-A bachelor’s degree in related field and a minimum of 3 years working experience in digital agency 
-Solid knowledge of digital and keep update on new technologies and digital media tactics
-Passionate about digital innovation
-Excellence verbal, written, and coordinating skills
 

HR & GA Department
Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited 
18th floor, 622 Emporium Tower, Sukhumvit Rd., 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: 0-2664-9700 E-mail: recruit@chuosenko.co.th
Website: http://www.chuosenko.co.th
 
 
 Media Planner
 
• Male & Female aged between 22-35 years old
• Bachelor or Master Degree in Marketing , Advertising or related field would be in advantage
• Truly understand media terms and definition
• Know the planning process 
• Able to do simple analysis of both competitors’ spending and target’s media behavior
• Initiate new media support
• Know media rate card and media information necessary for planning.
• Excellent command of both written and spoken English
 
Strategic Planner / Senior Account Planner

• Male & Female aged between 22-40 years old.
• Bachelor or Master Degree in Marketing , Advertising or related field would be in advantage
• Experience in advertising agency or marketing fields are preferable (1-20 years)
• Strategic and analytic thinker
• Circumspection, Teamwork with Good interpersonal & Communication skills
• Strategically plan the communication and marketing plan 
• Consult and analyze the market and brand situation 
• Managing brand in term of Brand Portfolio and Brand Strategy
• Conduct marketing research and develop brand strategies
• Experience with qualitative and quantitative research methods 
• Ability and willingness to travel 
 
Senior Account Executive / Account Executive 
 
• Bachelor’s or advanced degree in business, Marketing, Advertising or Mass   
     com
• Experience in advertising agency or marketing fields are preferable (2-5 
     years) concept
• knowledgeable of branding, brand advertising or consumer marketing 
     concepts
• Have a good presentation skills and also good time management skills
• Be able to work independently, be excellent team leaders and have a passion 
     for health and beauty products
• Outstanding written and oral communication skills 
• Superior business and negotiation skills 
• Good attitude, enthusiastic, hardworking and challenge lover
• Ability and willingness to travel
 
For an interview in the strictest confidence please send your resume with a recent photo to HR Department.
Prakit Advertising Co., Ltd.
88 Soi Sukhumvit 62, Section 3, Sukhumvit Rd,
Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand Tel 02-715-3112
Email : patsorn@prakit.com
 
Havas Worldwide Bangkok, formerly know as “Euro RSCG Bangkok” is an international integrated marketing communications agency and one of the most awarded creative agencies in Thailand.  We provide “Digitally” integrated communications and marketing services for both international and local clients including Air France, Strepsils, Dettol, Shieldtox, Durex, Vanish, Gaviscon, Hershey’s Chocolate and United International Picture.
 
Now we are looking for the candidates to join with us for the following positions:
 
ACCOUNT COORDINATOR
Job description:
• Assist, coordinate or monitoring all activities relating to advertising as assigned by The Account Management Team.
• Preparing, maintaining and issuing relevant reports and documents to Account Management Team, FDA, Sensor and/or necessary department. 
• Maintaining relationships with Clients and others Department. 
• Resolving problems in a timely manner.
• Performing any other duties as assigned by the management.
Qualifications:
• Bachelor’s Degree in Communication Arts, Marketing, Business Administration or related fields
• 0 - 3 years of working experience in all related fields, preferably in Advertising or Media company
• Computer literacy (MS Words, MS Excel, MS PowerPoint)
• Pleasant personality and service mind
• Good command of communication in English
• Good communication and interpersonal skills.
 
ACCOUNT EXECUTIVE / ACCOUNT MANAGER
Qualifications:-
 Bachelor’s Degree or higher in Advertising, Mass Communications, Business Administration, Marketing or related fields.
 Minimum 2 years of experience in Advertising Agency for Account Executive position, and minimum 5 years experience required for Account Manager position. An experienced in FMCG or Digital Marketing and Social network category is preferable.
 Professionalism with strong interpersonal skill, problem solving ability and good team player
 Can do attitude, self starter, self motivated, customer oriented and matured
 Pleasant personality with good communications skill, excellence interpersonal skill and good presentation skill
 Fluent command of written and spoken English
 Interested in the dynamics of digital technology and or social media channel
 Proficiency in Microsoft office and data researching
 Organizing and implementation skills with a strong client management capability for multi-national clients.
 
ACCOUNT DIRECTOR 
Qualifications:-
 Bachelor’s Degree or higher in Advertising, Mass Communications, Business Administration, Marketing or related fields.
 Minimum 5 years of experience in Advertising Agency for Account Manager or Account Director position. Have an experienced in FMCG or Digital Marketing and Social network category is preferable.
 Professionalism with strong leadership skill, negotiation skill, problem solving ability and good team player
 Can do attitude, self starter, self motivated, customer oriented and matured
 Pleasant personality with good communications skill, excellence interpersonal skill and good presentation skill
 Fluent command of written and spoken English
 Interested in the dynamics of digital technology and or social media channel
 Proficiency in Microsoft office and data researching
 Organizing and implementation skills with a strong client management capability for multi-national clients.
 
ART DIRECTOR 
Qualifications:-
• Thai nationality only
• Bachelor’s Degree or higher in Communication Arts, Fine and Applied Arts or related field.
• At lest 2-3 years experiences in advertising or creative house.  
• Strong understanding of TVC concepts, ideas and production.  
• Lay out and concept design ability with high responsible and can do attitude.
• Have Initiative, creativity and presentation skill. 
• Proficiency in Mac; Photoshop, Illustrator, Page-maker, Freehand and In-design 3D
• Portfolio presentation for interview. 
 
COPYWRITER  
Qualifications:-
• Thai nationality only
• Bachelor’s Degree or higher in Communication Arts, English or related field.
• At lest 2-3 years copywriting experiences in advertising, printing or creative house.   
• Have Initiative, creativity and presentation skill. 
• Proficiency in PC: Ms. Office, Internet and Website  
• Good command of written and spoken English. Able to present in English is advantage. 
• Portfolio presentation for interview. 
 
GRAPHIC DESIGNER
Qualifications:-
• Bachelor’s Degree or higher in Communication Arts, Fine and Applied Arts or related field.
• At lest 1 years experiences in advertising, printing or graphic house.   
• Concept design ability with high responsible and can do attitude.
• Good command of written and spoken English.
• Proficiency in Mac; Photoshop, Illustrator, Page-maker, Freehand and In-design 3D
• Portfolio presentation for interview. 
 
We will offer attractive remuneration package and other fringe benefits to the right candidate. 
 
Interest applicants please apply in person or send your resume, expected salary together with a recent photo to: 
 
Personnel & Administration Department
Havas Worldwide Bangkok Limited
29 Bangkok Business Center Building, 28th Floor, Room 2802, Soi Ekamai, Sukhumvit 63 Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel : 02-3821722 exit. 109 Fax : 02-3821727  
E-mail : Nongnuch.s@havasww.com   Website: www.havasworldwide.com
 
Media Planner
 
Job Description
-  Create media strategy
-  Apply media data and tools to fit with strategy
-  Develop the media plan by co-ordinate with account service for best product and communication knowledge to come up with the right media strategy.
-  Determine the media budget
-  Analyze and review competitors spending for planning purpose.
-  Analyze target’s media behavior for planning purpose
-  Implement the plan by co-ordinating with media buyers and account services team

Monitor the plan implementation and evaluate the media plan effectiveness
Expectation
-  Truly understand media terms and definition
-  Know the planning process 
-  Able to do simple analysis of both competitors’ spending and target’s media behavior
-  Initiate new media support
-  Know media rate card and media information necessary for planning.
 
For an interview in the strictest confidence please send your resume with a recent photo to HR Department.
Prakit Holding Public Co,. Ltd.
88 Soi Sukhumvit 62, Section 3, Sukhumvit Rd,
Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand Tel 02-715-3112
Email : patsorn@prakit.com
 
 Senior Account Executive / Account Executive (Male)
 
• Bachelor’s or advanced degree in business, Marketing ,  Advertising or Mass com. 
• Experience in advertising agency or marketing fields are preferable (2-5 years) concept
• knowledgeable of branding, brand advertising or consumer marketing concepts
• Have a good presentation skills and also good time management skills
• Be able to work independently, be excellent team leaders and have a passion for health and beauty products
• Outstanding written and oral communication skills 
• Superior business and negotiation skills 
• Good attitude, enthusiastic, hardworking and challenge lover
• Ability and willingness to travel
 
For an interview in the strictest confidence please send your resume with a recent photo to HR Department.
DraftFCB (Thailand) Co., Ltd.
88 Soi Sukhumvit 62, Section 3, Sukhumvit Rd,
Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand Tel 02-715-3112
Email : patsorn@prakit.com
 
Online Content Editor
 
Responsible :
-   For managing all online contents
-   Seek new and improved ways to engage with current and future fans and customers
-   Strategize and create online content and activities on/across all social media platform
-   Analyze and report metrics around online posts and fan engagement to upper management
-   Coordinate with offline marketing, sales and editorial and external online partnership to run content and      campaign
-   Competitor monitoring and analysis

 
Qualification :
-  Creative, positive, like to learn new things and keep up with technology
-  Strong communication skill and fluency in English is preferred
-  Bachelor’s degree or above in marketing, communications, or Journalism is preferable
-  Minimum of 3-4 years of relevant experience
-  Experience in managing online content pages & channels is a plus
-  Like to spend time on internet, social networks and have outgoing lifestyle and personality
For an interview in the strictest confidence please send your resume with a recent photo to HR Department.
 
DraftFCB (Thailand) Co., Ltd.
88 Soi Sukhumvit 62, Section 3, Sukhumvit Rd,
Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand Tel 02-715-3112
Email : patsorn@prakit.com