NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ภาพบรรยากาศงาน ประชุมสัมมนาใหญ่ ในหัวข้อ “Human Wired”

        ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมฯได้จัดประชุมสัมมนาใหญ่ ในหัวข้อ “Human Wired” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ สยามพาวาลัยเธียรเตอร์  สยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้การประชุมนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น และเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับสมาชิกสมาคมฯ นักการตลาด ตลอดจนพันธมิตรทั้งหลายของวงการโฆษณา   โดยเนื้อหาของการประชุมจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และดิจิตัลเทคโนโลยี ดิจิตัลเทคโนโลยีเป็นสื่อมิติใหม่ที่เปิดโอกาสให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ข้อมูลที่ถูกเก็บโดยสื่อดิจิตัลและแพลตฟอร์มต่างๆ กำลังถูกพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็น data intelligence ที่จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนอย่างมากในอนาคตอันใกล้ ในการประชุมครั้งนี้เราจึงเชิญตัวแทนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นำ digital and social platforms 5 อันดับของโลกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ แนวโน้มที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะมาอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีตัวแทนจาก Google & YouTube, Facebook & Instagram และ Line มาให้ความรู้ และพูดคุยร่วมกันในวงแบบอภิปราย ด้วย นอกจากนี้จะมีการพูดคุยถึงมุมมองของการทำโฆษณาในรูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตัวแทนระดับ regional จาก network agencies ในหัวข้อ Branding, Innovation และ Creativity โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง

วัน : 14 Mar 2017

Share This:

Recent Events