NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

เข้าพบท่านเลขาธิการ สคบ. คนใหม่

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดยนายรติ  พันธุ์ทวี นายกสมาคมฯ และนายธาราวุฒิ สืบเชื้อ รองนายกสมาคมฝ่ายกฎหมาย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และนายพิฆเนศ ต๊ะปวง

ผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัก สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วัน : 18 Dec 2020

Share This:

Recent Events