NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโฆษณาฯชุดใหม่ ประจำปี 2563-2565 ครั้งที่ 1

นายรติ  พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโฆษณาฯชุดใหม่ ประจำปี 2563-2565 ครั้งที่ 1  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

วัน : 24 Dec 2020

Share This:

Recent Events