NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม 2019 Adfest Young Lotus Workshop

หัวข้อ ‘รณรงค์ให้คนไทยเสพสื่ออย่างมีสติ’

วัตถุประสงค์ของชิ้นงาน

  1. รณรงค์ให้คนในสังคมใช้สติการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะจากสื่อสังคมออนไลน์

โจทย์ของชิ้นงาน    

รณรงค์ให้คนไทยเสพสื่ออย่างมีสติ

จากข้อมูลของ we are social 2019 พบว่าคนไทยใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยสูงถึง 9 ชั่วโมง 11 นาที นับเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ขณะที่เวลาเฉลี่ยในการใช้ mobile internet ต่อวันสูงถึง 5.13 ชั่วโมง เป็นอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเสพเนื้อหาบนโลกออนไลน์ของคนไทยอย่างมากมาย  ไม่ว่าในเวลาทำงาน เวลาเดินทางรวมไปถึงเวลาพักผ่อน ก่อนนอน

 

วันนี้เราจะเห็นว่าคนไทยจำนวนมากได้รับอิทธิพลและเชื่อในสิ่งที่ได้เห็นหรืออ่าน  บางครั้งขาดการตรวจสอบ เมื่อเห็นเพื่อนๆ หรือคนรู้จักเข้าไปกดไลค์ หรือแชร์มาจากบุคคลที่เราชื่นชอบ และติดตาม เป็นต้น  ซึ่งหลายๆ ครั้งที่เนื้อหาที่แชร์ออกมาก็ไม่ถูกต้อง  หรือนำเสนอข้อมูลไม่ครบรอบด้าน  ทำให้เราเชื่อและเสพข้อมูลด้วยอคติ (BIAS) และเนื้อหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบุคคล สังคม และกลายเป็นปัญหาบานปลาย ทำอย่างไรจะให้คนเหล่านั้นกลับมามีสติ เสพสื่ออย่างรู้ทัน  และที่สำคัญรู้วิธีในการเสพอย่างถูกต้อง

 

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนคนไทยที่นิยมรับข้อมูลข่าวสาร  โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์และเชื่อเมื่อเห็นประเด็นดังกล่าวซ้ำ ๆ รวมไปถึงการแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อไม่ให้ตกกระแส  และสนุก (สะใจ) ในการแสดงการมีส่วนร่วม (engagement) กับประเด็นดังกล่าว

 

ลักษณะชิ้นงานที่ต้องส่ง

Media vdo clip ความยาวไม่เกิน 60 วินาที พร้อม synopsis กรณีมีการใช้ภาพหรือเสียงที่มีลิขสิทธิ์  เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ สู่สาธารณะได้  รวมทั้งสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานของผู้ชนะออกเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมิต้องขออนุญาต

 

Mandatory  

  1. ต้องมีโลโก้ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  ใน end scene  สามารดาวน์โหลดไฟล์ ai ได้จาก www.adassothai.com
     

วิธีการส่ง  

ส่งเป็นแผ่น DVD ไฟล์  wmv, mpg, mp4, และMOV

 

ส่งมาที่              

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

12/14 ถนนเทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

 

กำหนดส่ง    

ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

 

ประกาศผล  

ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562  ทางเว็บไซต์ www.adassothai.com

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ต้องสมัครเป็นทีม มีสมาชิกไม่เกิน 2 คน ซึ่งผู้สมัครต้องทำงานในบริษัทโฆษณา ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี  

**(ต้องเกิดหลังวันที่ 23 มีนาคม 2531)**

 

รางวัลและเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ชนะการประกวด

ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม young lotus workshop ในงาน AdFest ที่พัทยา  17-20 มีนาคม 2562  และเข้าร่วมงาน AdFest2018  วันที่ 20-23 มีนาคม 2562

 

*** หมายเหตุ 

ผู้ชนะที่เข้าร่วม The 15 th Young Lotus Workshop ที่พัทยา วันที่  17-20 มีนาคม 2562เป็นไปตามเงื่อนไขในรายละเอียด ข้อกำหนดของคณะกรรมการจัดงาน AdFest และต้องนำ laptop พร้อมอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับการเข้าอบรมไปเอง

คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

วัน : 13 Feb 2019

Share This:

Recent Events