NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

Adman Awards & Symposium 2016

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของผู้คนแล้วการสร้างสรรค์งานล่ะ

หัวข้อ "เทคโนโลยีเปลี่ยน...โฆษณาเปลี่ยน?"

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.
ณ. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปฯ กรุงเทพมหานคร
สำรองที่นั่ง ติดต่อ คุณวันวิสาข์ 02-530-9300 ต่อ 17

วัน : 07 Sep 2016

Share This:

Recent Events