NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

สมาคมโฆษณาฯ ประกาศผลผู้คว้ารางวัล Young Stars Competition Thailand 2019

นายรติ พันธ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประธานการจัดงานประกวด Young Stars Competition Thailand 2019 กล่าวว่า เมื่อปี 2560 ทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้รับการทาบทามจากคณะผู้จัดการประกวด Young Stars Competition ซึ่งเป็นเวทีการประกวดความคิดสร้างสรรค์ระดับนักศึกษาที่จัดขึ้นประจำทุกปีภายในงานประกวดโฆษณาระดับโลก AdStars Advertising Festival ที่เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Young Stars Competition ในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกหานักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมไปเป็นตัวแทนเข้าประกวดเวทีระดับโลก ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นว่าโครงการประกวดนี้ เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาโฆษณา หรือนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะมีอาชีพด้านนี้ได้มีโอกาสไปเปิดโลกทัศน์ สัมผัสกับผลงานโฆษณาระดับโลกด้วยประสบการณ์จริง และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาก็จะเป็นบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์เพิ่มพูน นำมาพัฒนาอุตสาหกรรมโฆษณาของไทยต่อไปได้ ทางสมาคมฯ จึงได้ร่วมมือจัดการประกวดทุกปีตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

สำหรับการประกวด Young Stars Competition Thailand ในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 โดยสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับคณะผู้จัดงานประกวดงานโฆษณาระดับโลก AdStars Advertising Festival และสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จัดการประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวด Young Stars Competition 2019 ในงาน AdStars Advertising Festival ณ เมืองปูซาน ระหว่างวันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2562 โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ได้สนับสนุนโดยมอบรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ให้กับผู้ชนะการประกวดทุกคน 

โดยการประกวดได้เปิดกว้างให้นักศึกษาจากสาขาต่างๆ ส่งผลงานเข้ามาประกวด ซึ่งที่ผ่านมามีตัวแทนของนักศึกษาสายนิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ ธุรกิจการตลาด ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ส่งผลงานประกวดจากหลากหลายสถาบัน อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ และมหาวิทาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

              สำหรับหัวข้อการประกวด Young Stars Competition Thailand 2019 คือ แคมเปญโฆษณารณรงค์ปลูกจิตสำนึกเพื่อลดการเกิดฝุ่น 2.5 pm โดยการแยกขยะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานประกวดจาก 7 สถาบัน ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์สมาคมฯ อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ชนะการประกวด ได้แก่

  • รางวัลที่ 1 ทีม Train(ed) to Busan จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • รางวัลที่ 2 ทีม Stardev จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • รางวัลที่ 3 ทีม Galaxy จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำหรับผู้ชนะการประกวดนอกจากจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวด Young Stars Competition 2019 ในงาน AdStars Advertising Festival และได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - โซล จากสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ การประกันเดินทางแล้ว ทีมที่ชนะรางวัลที่ 1 และ 2 ยังจะได้รับสิทธิเข้าร่วมชมและศึกษางานประกวดงานโฆษณาระดับโลก AdStars Advertising Festival ตลอด 3 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนทีมผู้ชนะรางวัลที่ 3 จะเสียค่าเข้าชมงานเพียงครึ่งเดียว และถ้าทีมนักศึกษาจากประเทศไทยสามารถไปชนะการประกวด Young Stars Competition ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รางวัลระดับ Bronze ขึ้นไป จะได้รับโอกาสฝึกงานในบริษัทเอเยนซี่โฆษณาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมาตัวแทนนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รางวัลชมเชย Crystal Award จากการประกวด Young Stars Competition 2018

“ในฐานะตัวแทนสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน และหวังว่าโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไปด้วย และอยากเชิญขวนให้นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานประกวดในปีหน้า เพราะเวที Young Stars Thailand ถือเป็นเวทีหนึ่งที่นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้เป็นพื้นที่ทดสอบวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา ก่อนสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง เพราะกรรมการตัดสินทุกท่านเป็นผู้ที่ประสบการณ์คร่ำหวอดอยู่ในวงการโฆษณามาเป็นเวลานาน ผลงานที่ชนะการประกวดเวทีนี้สามารถบอกได้เลยว่าต้องงานดี” นายรติ กล่าว

วัน : 10 Jul 2019

Share This:

Recent Events