NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

วาระการประชุมใหญ่

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่พิเศษ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท เพื่อแก้ไขกฎข้อบังคับสมาคมฯ โดยมีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน 50 ท่าน

วัน : 03 Aug 2016

Share This:

Recent Events