NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ภาพบรรยากาศงาน การจัดการแข่งขัน “กอล์ฟคนโฆษณา ครั้งที่ 22”

  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน “กอล์ฟคนโฆษณา ครั้งที่ 22” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และงานสังสรรค์แจกรางวัล  ณ สนามกอล์ฟ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ (ศาลายา จ.นครปฐม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคม, สื่อมวลชน และเอกชนต่าง ๆ โดยการแข่งขันครั้งนี้จะมีสมาชิกเข้าร่วมอาทินักโฆษณา, นักประชาสัมพันธ์, นักผลิตงานโฆษณา, บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ, ผู้ผลิตรายการ และนักแสดงเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมแข่งขัน และสนับสนุนรายได้ให้สมาคมฯ เพื่อใช้ในกิจการอันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโฆษณาโดยส่วนรวม

วัน : 14 Mar 2017

Share This:

Recent Events