NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

Golden Pin Design Award 2020

Golden Pin Design Award 2020 เปิดรับสมัครผลงาน

โอกาสที่พลาดไม่ได้เพื่อแสดงศักยภาพของคนไทยบนเวทีออกแบบระดับโลก

 

Gloden Pin Design Award 2020 เป็นการประกวดการออกแบบระดับนานาชาติประจำปีเพื่อเชิดชูผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับกลุ่มประชากรที่พูดภาษาจีน  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดพิสูจน์ถึงศักยภาพที่จะเข้าถึงประชากรชาวจีนซึ่งนับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่สุดในโลก

ผลงานจากประเทศไทย 100 ชิ้นแรกที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับยกเว้นค่าสมัคร โดยผู้สมัครต้องส่งอีเมล์แสดงความประสงค์ไปที่ gpaward@tdri.org.tw เพื่อรอการตอบรับสิทธิ์ยกเว้นค่าสมัคร

สอบถามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ 

โอกิลวี ประเทศไทย 

โทร094-768-2454 หรือ 080-392-8970อีเมล: ogilvy.gpaward@gmail.com

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Golden Pin Design Award ได้ที่ 

Official Website: www.goldenpin.org.tw/en/

Facebook: http://www.facebook.com/GoldenPinDesign
 

 ดาวน์โหลด เอกสาร 
แนวทาง รับสมัคร การประกวด ประกวด Golden Pin Design Award ประจำปี 202 คลิกที่นี่

วัน : 01 Jun 2020

Share This:

Recent Events