ประวัติธุรกิจโฆษณาไทยเบื้องต้น

ธุรกิจโฆษณานับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ การโฆษณาได้เป็นการสื่อสารที่เข้าถึงและใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น ในทุกขณะราวกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว หากจะมองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 35 ปีก่อน… ธุรกิจโฆษณาได้มีวิวัฒนาการมาพอสมควรนับจากสมัยหลังสงครามโลกการโฆษณาในยุคนั้นก็มีการโฆษณาผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์, โฆษณาในโรงภาพยนตร์, วิทยุ ส่วนการโฆษณาทางโทรทัศน์เพิ่งจะเกิดขึ้นมาหลังสุด… ในสมัยนั้น การโฆษณานับว่าเป็นของใหม่สำหรับประเทศไทยผู้คนจึงยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการโฆษณาเท่าไรนัก แต่ในเรื่องของการตลาด… การโฆษณากับการขายมีความสำคัญดูจะเท่าเทียมกันจะบอกว่าการขายสำคัญกว่าการโฆษณาก็ไม่ได้ หรือ จะบอกว่า การโฆษณานั้นสำคัญกว่าการขายก็ไม่ได้เช่นเดียวกันทั้งสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันเพื่อจะได้ทำให้สินค้าไปสู่ประชาชนได้ดีที่สุด

จึงทำให้การโฆษณา มีการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติมาตลอดนับจากอิทธิพลแนวความคิด ที่ได้รับมาจากกลุ่มประเทศทางตะวันตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้เข้ามาเผยแพร่การโฆษณาในสื่อของ "หนังสือพิมพ์" ที่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการโฆษณาไทย

จากการเกิดขึ้นของหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกด้วยความคิดของหมอบลัดเลย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2384 หรือ กว่า 160 ปี ที่แล้วมาพร้อมกับได้ปรากฏข้อความโฆษณาขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย

ครั้นต่อมา พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ทรงนำเอาแบบอย่างการโฆษณาธุรกิจรถไฟจากประเทศอังกฤษมาดัดแปลงใช้กับกิจการโฆษณาของรถไฟแห่งประเทศสยาม และ กิจการอื่น ๆ จนประสพความสำเร็จอย่างมากมาย จนกระทั่งทรงเปิดธุรกิจโฆษณาขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการตั้งบริษัท สยาม แอ๊ดเวอร์ไทซิ่งขึ้น และ ห้างนายเลิศ เป็นบริษัทแรกที่ทำการโฆษณา

หลังจากนั้น แบบแผนของการโฆษณาได้ถูกปรับปรุงแก้ไขให้ทันยุคทันสมัยและได้วิวัฒนาการมาเป็นลำดับ แต่ต้องมาสดุดกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (ราว พ.ศ. 2482 - 2488) ไปพักใหญ่ จนกระทั่งเศรษฐกิจได้กลับฟื้นตัวขึ้นมาหลังสงคราม "การโฆษณา" จึงได้หวนกลับคืนมาสู่ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่ง

บริษัท โกร๊ก แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (Groake Advertising Co., Ltd.)นับได้ว่าเป็น บริษัทโฆษณาท้องถิ่นอันดับแรกที่ได้ก่อกำเนิดขึ้นตามมาด้วย บริษัท แกร้นท์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (Grant Advertising Co., Ltd.)ของอเมริกา บริษัท คาเธ่ย์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (Cathay Advertising Co., Ltd.)เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2496 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น บริษัท เท็ดเบทส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Ted Bates Thailand Co., Ltd.)

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันว่าสื่อที่ผลักดันให้การโฆษณารุดหน้าไปเป็นอย่างมา ก็คือ การเกิดขึ้นของโทรทัศน์…ซึ่งได้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณกว่า 50 ปีก่อน

ในสมัยนั้น โทรทัศน์เป็นของใหม่ที่กำลังแพร่หลายในประเทศตะวันตก แต่ในเมืองไทยมีเพียงข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์กลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่เห็นความจำเป็นของการมีโทรทัศน์จึงช่วยกันโน้มน้าวชักจูงให้คณะรัฐบาลในขณะนั้นเห็นดีเห็นงามด้วยการเขียนบทความเผยแพร่และพูดตามที่ต่าง ๆ จนกระทั่งรัฐบาลเริ่มให้ความสนใจจึงให้บริษัท PEY ได้มาทดลองฉายโทรทัศน์ให้คณะรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 หลังจากนั้น จอมพล ป. จึงเห็นว่า… ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องมีโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ให้กับประชาชนได้รับรู้.!

จากนั้นมา จึงมีการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ให้คนไทยได้รับชมกัน โดยบริษัทหนึ่งจากประเทศอังกฤษในงานฉลองรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2495 ต่อมารัฐบาลก็ได้ซื้อเครื่องส่งมาไว้ใช้ในปี พ.ศ. 2496 และได้ฝึกเจ้าหน้าที่ไว้ปฏิบัติงานด้านโทรทัศน์พร้อมกับได้ทดลองแพร่ภาพออกไปปรากฎว่าโทรทัศน์ได้กลายเป็นสื่อที่สนใจของประชาชนมากมาย กระทั่งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 รัฐบาลได้จัดตั้ง บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด ขึ้นเพื่อทำการแพร่ภาพในชื่อสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหมและหลังจากนั้นโทรทัศน์ก็ได้มีพัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งในปัจจุบัน ทั้งนี้ก็ได้ให้วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันโทรทัศน์ไทย เป็นต้นมา

เมื่อโทรทัศน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก ธุรกิจโฆษณา จึงได้เจริญรุดหน้าอย่างไม่เคยมีมาก่อนทำให้การโฆษณาเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ทางโทรทัศน์ที่นอกเหนือไปจากการโฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ …

ในช่วงต้น ๆ มีบริษัท Production House อยู่เพียง 2 แห่งที่ดำเนินการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาให้กับบรรดาเอเยนซี่โฆษณาต่าง ๆ คือ บริษัท สรรพสิริ จำกัด และ บริษัท อริยะภาพ จำกัด พร้อม ๆ กับได้มีบริษัท เอเยนซี่โฆษณาของญี่ปุ่น กำเนิดขึ้นคือ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2506 และ นอกจากนั้น บริษัทเอเยนซี่โฆษณาของคนไทยก็ถือกำเนิดขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่ง คือ บริษัท ฟาร์อีสท์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2507 และ บริษัทเอเยนซี่โฆษณา ของอเมริกา ชื่อ บริษัท แมคแคน- เอริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2508 ก่อนที่จะมีการจัดตั้งสมาคมโฆษณาของไทยขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2509

ในช่วงนี้เองที่ได้ทำให้ธุรกิจโฆษณาของไทยได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากและก้าวไกลไปกว่าเดิมมากขึ้น มีการพัฒนาทั้งในตัวการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาและบุคลากรเพราะคนหนุ่มสาวในยุคนั้นต่างให้ความสนใจในอาชีพโฆษณากันเป็นอย่างมากกระทั่งสืบเนื่องมา จนถึงปัจจุบันนี้…

Share This Post: