ความรุ่งโรจน์ของธุรกิจโฆษณาในช่วงปี

ในระหว่างปี พ.ศ. 2510-2519 นี้ เป็นช่วงที่ธุรกิจโฆษณารุ่งเรืองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง คือเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เริ่มแพร่ภาพ ถัดมาในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ได้เริ่มแพร่ภาพเช่นเดียวกัน และในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยนำทีวีระบบ 625 เส้น เริ่มแพร่ภาพนอกเหนือไปจากสื่อทางโทรทัศน์และสื่ออื่น ๆ ได้เริ่มขยายวงกว้างขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทโฆษณาทั้งต่างประเทศและของไทย ก็เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจโฆษณาในเมืองไทยอีกหลายบริษัท… คือ

บริษัท เอเชีย 21 (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511

บริษัท เมย์ฟอร์ด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512

บริษัท ลินตาส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513

บริษัท ซีพีแอนด์เอส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516

บริษัท ไทยฮาคูโฮโด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516

บริษัท โอกิลวี่แอนด์เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516

บริษัท ลีโอเบอร์เนทท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517

บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517

ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ทางประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน Asian Advertising Congress ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ณ โรงแรมนารายณ์ โดยมี คุณประโพธ เปาโรหิตย์ อดีต นายกสมาคมฯ เป็นประธานการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่อยู่ในวงการโฆษณามากเป็นประวัติการณ์ ในสมัยนั้นประเทศไทยจึงเป็นที่รู้จักในหมู่สมาชิกของการประชุมระดับประเทศมากยิ่งขึ้น

แต่เนื่องด้วย การจัดประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างกระทันหันและเป็นครั้งแรกของการจัดการประชุมโฆษณาในระดับนานาชาติจึงทำให้การจัดงานครั้งนี้ขาดทุนไป 9 หมื่นกว่าบาท

คุณประโพธ และเพื่อน ๆ คณะกรรมการอีก 2 ท่าน จึงได้ออกเงินจำนวนนี้ทดแทนสมาคมฯ ด้วยน้ำใจไมตรี ของคุณประโพธ อดีตนายก สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยคนแรกที่ได้แสดงออกมา

นอกจากจะทุ่มเทแรงกาย แรงใจเสียสละ ช่วยเหลือประคับประคองสมาคมฯ มาโดยตลอดแล้วยังห่วงใย สมาคมฯ เช่นนี้เสมอมา จึงเป็นสิ่งที่ประทับใจในคุณงามความดียากที่นักโฆษณาจะลืมได้

รุ่งขึ้นอีกหนึ่งปีคือ (พ.ศ. 2516) วันที่ 29 สิงหาคม ทางสมาคมฯได้เชิญคุณฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นตำแหน่งในขณะนั้นของการบินไทย มาพูดให้สมาชิกสมาคมฯ ได้ทราบถึงแนวคิด (Concept) ของโฆษณา การบินไทย ชุด “GET into it“ โดยนำสไลด์มัลติวิชั่น ซึ่งใช้เครื่องฉาย 6 เครื่องฉาย เป็นชุด ๆ ละ 3 เครื่อง พร้อมกันเป็นครั้งแรก ในธุรกิจโฆษณาของเมืองไทย และด้วยการนำสไลด์มัลติวิชั่นซึ่งเป็นสื่อใหม่ในการโปรโมทสินค้ามาเสนอต่อมวลสมาชิกนี้เองได้ทำให้เกิดวิวัฒนาการของการโฆษณา ในรูปแบบเช่นที่ว่านี้ ให้ขยายวงกว้างออกไปทุกขณะและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากเมื่อ 21 ปีก่อน จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน

ต่อมาอีกประมาณ 4 ปี จึงได้เชิญคณาจารย์แห่งคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมาร่วมเป็นผู้จัดด้วยรวมเป็น 3 สถาบันใหญ่ทางการศึกษาของชาติที่ได้ทำประโยชน์ต่อธุรกิจโฆษณาตลอดมาโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยทุกวิถีทาง อันยังผลให้ผู้ได้รับรางวัล TACT Awards นี้ มีความภาคภูมิใจโดยทั่วหน้ากันและมีการจัดงานดังกล่าวเรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบันนี้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยจะดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว แต่ยังไม่อาจที่จะหาสถานที่ตั้งสมาคมฯ เป็นของตัวเองให้อยู่ได้อย่างถาวร ทั้งนี้เนื่องจากยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและมีรายรับเพียงพอแก่การดำเนินงานภายในของสมาคมฯ เท่านั้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ทำการสมาคมฯ อยู่ร่ำไป เริ่มต้นอยู่ที่โรงแรม ทร็อคคาเดโร ถนนสุรวงศ์ แล้วย้ายไปอยู่ในส่วนหนึ่งของซาวอยคลับข้างซอยนายเลิศ และก็ย้ายมาที่โรงแรมชวลิต เป็นต้น

Share This Post: